मुहूर्तहरु

२०७९ सालका विभिन्न शुभ मुहूर्तहरु 

व्रतबन्ध मुहूर्त 

वैशाख २३ गते शुक्रबार,  २८ गते बुधबार
जेठ १९ गते बिहिबार,  २७ गते शुक्रबार 
असार २ गते बिहिबार,  १७ गते शुक्रबार
माघ १२ गते बिहिबार,  २७ गते शुक्रबार
फाल्गुन १८ गते बिहिबार,  २५ गते बिहिबार
चैत ९ गते बिहिबार

विवाह मुहूर्त

वैशाख २ गते शुक्रबार,  ४ गते आइतबार,  ६ गते मङ्गलबार, ७ गते बुधबार, ८ गते बिहिबार,  ९ गते शुक्रबार,  १० गते शनिबार,  १४ गते बुधबार,  १९ गते सोमबार,  २० गते मङ्गलबार,  २१ गते बुधबार,  २६ गते सोमबार,  २७ गते मङ्गलबार,  २८ गते बुधबार,  २९ गते बिहिबार,  ३० गते शुक्रबार,  ३१ गते शनिबार
जेठ २ गते सोमबार, ३  गते मङ्गलबार, ५ गते बिहिबार, ६ गते शुक्रबार, १२ गते बिहिबार, १७ गते मङ्गलबार, २२ गते आइतबार, २३ गते सोमबार, २५ गते बुधबार, २८ गते शनिबार, ३१ गते मङ्गलबार
असार ७ गते मङ्गलबार, १९ गते आइतबार, २१ गते मङ्गलबार, २२ गते बुधबार, २४ गते शुक्रबार
मङ्सिर ११ गते आइतबार, १२ गते सोमबार, १६ गते शुक्रबार, १७ गते शनिबार, २२ गते बिहिबार, २३ गते शुक्रबार, २७ गते मङ्गलबार, २८ गते बुधबार
माघ ११ गते बुधबार,  १२ गते बिहिबार,  १३ गते शुक्रबार,  १८ गते बुधबार,  २५ गते बुधबार,  २६ गते बिहीबार,  २७ गते शुक्रबार
फाल्गुन २ गते मङ्गलबार,  ४ गते बिहिबार,  १० गते बुधबार,  २१ गते आइतबार,  २२ गते सोमबार,  २३ गते मङ्गलबार,  २४ गते बुधबार, २५ गते बिहिबार, २९ गते सोमबार

 

अन्नप्राशन (पास्नी) मुहूर्त

वैशाख ५ गते सोमबार,  २३ गते शुक्रबार
जेठ ६ गते शुक्रबार,  १८ गते बुधबार
असार ९ गते बिहिबार,  १७ गते शुक्रबार,  २२ गते बुधबार, ३१ गते शुक्रबार
साउन ४ गते बुधबार,  १९ गते बिहिबार,  २५ गते बुधबार
भदौं १३ गते सोमबार,  १६ गते बिहिबार,  २७ गते सोमबार
असोज १२ गते बुधबार,  १८ गते मङ्गलबार,  ३१ गते सोमबार
कार्तिक ११ गते शुक्रबार,  २४ गते बिहिबार
मङ्सिर १२ गते सोमबार,  १४ गते बुधबार,  १९ गते सोमबार
पुष  ११ गते सोमबार
माघ १२ गते बिहिबार,  २० गते शुक्रबार,  २७ गते शुक्रबार
फागुन १० गते बुधबार,  ११ गते बिहिबार,  १२ गते शुक्रबार, २५ गते बिहिबार
चैत ९ गते बिहिबार,  १७ गते शुक्रबार,  २४ गते शुक्रबार, २७ गते सोमबार

 

गृहारम्भ (जग राख्ने) मुहूर्तहरु 

वैशाख ५ गते सोमबार,  ३० गते शुक्रबार
साउन २५ गते बुधबार,  २८ गते शनिबार
मङ्सिर १४ गते बुधबार,  १७ गते शनिबार, २३ गते शुक्रबार
फाल्गुन २० गते शनिबार,  २४ गते बुधबार,  २५ गते बिहिबार

 

गृह प्रवेश (घर सर्ने) मुहूर्तहरु 

वैशाख १५ गते बिहिबार
जेठ १२ गते बिहिबार,  २७ गते शुक्रबार  
माघ ४ गते बुधबार,  १३ गते शुक्रबार

 

दोकान खोल्ने मुहूर्तहरु

वैशाख ४ गते आइतबार,  १० गते शनिबार, १५ गते बिहिबार, २५ गते आइतबार, ३० गते शुक्रबार
जेठ ६ गते शुक्रबार,  १२ गते बिहिबार, १३ गते शुक्रबार, १८ गते बुधबार, २१ गते शनिबार, २७ गते शुक्रबार
असार १० गते शुक्रबार,  १७ गते शुक्रबार, २२ गते बुधबार, २३ गते बिहिबार, ३० गते बिहिबार
साउन ४ गते बुधबार,  ८ गते आइतबार, ९ गते सोमबार, १८ गते बुधबार, १९ गते बिहिबार
भदौं १ गते बुधबार,  ५ गते आइतबार,  ६ गते सोमबार, ९ गते बिहिबार, १३ गते सोमबार, २२ गते बुधबार, २७ गते सोमबार
असोज २ गते आइतबार, ५ गते बुधबार
मङ्सिर १२ गते सोमबार, १७ गते शनिबार, २३ गते शुक्रबार
पुष ३ गते आइतबार,  ६ गते बुधबार,  १० गते आइतबार, १७ गते आइतबार, २४ गते आइतबार, २९ गते शुक्रबार
माघ  ४ गते बुधबार,  १२ गते बिहिबार,  १३ गते शुक्रबार, १४ गते शनिबार, २७ गते शुक्रबार, २८ गते शनिबार
फाल्गुन ६ गते शनिबार,  १२ गते शुक्रबार,  २० गते शनिबार, २४ गते बुधबार, २५ गते बिहिबार, २९ गते सोमबार
चैत ९ गते बिहिबार, १३ गते सोमबार