मुहूर्तहरु

२०७८ सालका विभिन्न शुभ मुहूर्तहरु 

व्रतबन्ध मुहूर्त 

जेठ ९ गते आइतबार 
असार ६ गते आइतबार,  ७ गते सोमबार,  २७ गते आइतबार 
माघ २० गते बिहीबार,  २८ गते शुक्रबार
फाल्गुन ६ गते शुक्रबार
चैत २० गते आइतबार,  २३ गते बुधबार,  २८ गते सोमबार,  ३० गते बुधबार

विवाह मुहूर्त

वैशाख १० गते शुक्रबार,  ११ गते शनिबार,  १७ गते शुक्रबार, २४ गते शुक्रबार
जेठ ७  गते शुक्रबार, ८  गते शनिबार, १० गते सोमबार, १५ गते शनिबार, २० गते बिहीबार, २१ गते शुक्रबार, २२ गते शनिबार
असार ४ गते शुक्रबार, ५ गते शनिबार, ६ गते आइतबार, ७ गते सोमबार, १० गते बिहीबार, १२ गते शनिबार, १७ गते बिहीबार, १८ गते शुक्रबार, ३१ गते बिहीबार
मङ्सिर ५ गते आइतबार, १२ गते आइतबार, १३ गते सोमबार, १४ गते मङ्गलबार, १९ गते आइतबार, २५ गते शनिबार, २६ गते आइतबार, २७ गते सोमबार
माघ ८ गते शनिबार,  ११ गते मङ्गलबार,  १३ गते बिहीबार,  २२ गते शनिबार,  २३ गते आइतबार,  २७ गते बिहीबार,  २८ गते शुक्रबार
फाल्गुन ६ गते शुक्रबार

 

अन्नप्राशन (पास्नी) मुहूर्त

वैशाख ६ गते सोमबार,  २० गते सोमबार,  ३१ गते शुक्रबार
जेठ ३ गते सोमबार,  १० गते सोमबार
असार १७ गते बिहीबार,  ३१ गते बिहीबार
साउन ११ गते सोमबार,  २२ गते शुक्रबार,  २९ गते शुक्रबार
भदौं ४ गते शुक्रबार,  १६ गते बुधबार,  २४ गते बिहीबार
असोज ७ गते बिहीबार,  २२ गते शुक्रबार
कार्तिक ११ गते बिहीबार,  १७ गते बुधबार
मङ्सिर ८ गते बुधबार,  १३ गते सोमबार,  १६ गते बिहीबार,  २४ गते शुक्रबार,  २७ गते सोमबार
पुष  २३ गते शुक्रबार
माघ १३ गते बिहीबार,  २० गते बिहीबार,  २४ गते सोमबार,  २८ गते शुक्रबार
फागुन २ गते सोमबार,  ९ गते सोमबार,  २० गते शुक्रबार
चैत १६ गते बुधबार,  २३ गते बुधबार

 

गृहारम्भ (जग राख्ने) मुहूर्तहरु 

वैशाख ११ गते शनिबार
साउन ९ गते शनिबार 
कार्तिक ३ गते बुधबार,  २९ गते सोमबार
मङ्सिर २४ गते शुक्रबार, २७ गते सोमबार

 

गृह प्रवेश (घर सर्ने) मुहूर्तहरु 

वैशाख ११ गते शनिबार,  २५ गते शनिबार
जेठ ८ गते शनिबार,  १० गते सोमबार,  २१ गते शुक्रबार,  २२ गते शनिबार  
माघ १३ गते बिहीबार,  २८ गते शुक्रबार

 

दोकान खोल्ने मुहूर्तहरु

वैशाख ११ गते शनिबार,  १२ गते आइतबार,  २० गते सोमबार,  २५ गते शनिबार, ३१ गते शुक्रबार
जेठ ८ गते शनिबार,  ९ गते आइतबार,  १६ गते आइतबार,  २१ गते शुक्रबार,  २२ गते शनिबार,  २३ गते आइतबार
असार ६ गते आइतबार,  १२ गते शनिबार,  १७ गते बिहीबार,  १८ गते शुक्रबार,  २७ गते आइतबार 
साउन २ गते शनिबार,  ९ गते शनिबार,  १४ गते बिहीबार,  १६ गते शनिबार,  २० गते बुधबार,  २९ गते शुक्रबार,  ३० गते शनिबार
भदौं ४ गते शुक्रबार,  १६ गते बुधवार,  १९ गते शनिबार
असोज २१ गते बिहीबार
कार्तिक ३ गते बुधबार,  ४ गते बिहीबार,  ११ गते बिहीबार,  २४ गते बुधबार
मङ्सिर १ गते बुधबार,  ५ गते आइतबार,  ९ गते बिहीबार,  १३ गते सोमबार,  १५ गते बुधबार,  २७ गते सोमबार 
पुष  ४ गते आइतबार,  ११ गते आइतबार,  १२ गते सोमबार,  १६ गते शुक्रबार 
माघ ८ गते शनिबार,  १३ गते बिहीबार,  २४ गते सोमबार,  २८ गते शुक्रबार
चैत २० गते आइतबार,  २३ गते बुधबार,  २४ गते बिहीवार