गृह प्रवेशमा शुभाशुभ महिना

वैदिक ज्योतिषमा हरेक कामको लागि शुभाशुभ समय उल्लेख गरिएको छ र हाम्रो संस्कार अनुसार पनि हामीले सोहि कुराको अनुसरण गर्दै आएका छौँ। हामी यहाँ गृह प्रवेशका (घर सर्न) लागि कुन कुन महिना शुभ हुन्छ र कुन महिनामा गृह प्रवेश गर्दा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने बिषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। गृह प्रवेश ( नँया घरमा सर्न) का लागि कुन महिना शुभ र कुन महिना अशुभ हुन्छ ?

माघ महिनामा गृहप्रवेश गर्नाले धनलाभ, फाल्गुनमा गृहप्रवेश गर्नाले सन्तान र धन लाभ, चैतमा गृहप्रवेश गर्नाले धनको हानी, वैशाखमा गृहप्रवेश गर्नाले धनधान्यको लाभ र ज्येष्ठमा गृहप्रवेश गर्नाले पशु र सन्तानको लाभ हुन्छ, अन्य महिनामा गृहप्रवेश गर्नाले हानी र शत्रूबाट भय हुन्छ।

माघेSर्थलाभ: प्रथमे प्रवेशे पुत्रार्थलाभ: खलु फाल्गुने च।
चैत्रेSर्थहानिर्धनधान्यलाभो वैशाखमासे पशुपुत्रलाभ: ।।
ज्येष्ठे च मासेषु परेषु नूनं हानिप्रद: शत्रुभयप्रदश्च: ।।

                                       (बृहद् होडाचक्रविवरणम्)

गृहारम्भमा शुभाशुभ महिना विचार