गृहारम्भमा शुभाशुभ महिना विचार

घर बनाउन सुरु गर्नको लागि कुन महिना शुभ र कुन महिना अशुभ रहेको छ ?

चैतमा गृहारम्भ गर्नाले शोक, वैशाखमा गृहारम्भ गर्नाले धनधान्यको लाभ, ज्येष्ठमा गृहारम्भ गर्नाले मृत्यु, असारमा गृहारम्भ गर्नाले पशुनाश, साउनमा गृहारम्भ गर्नाले पशुवृद्धि, भाद्रमा गृहारम्भ गर्नाले दारिद्रय, असोजमा गृहारम्भ गर्नाले कलह, कार्तिकमा गृहारम्भ गर्नाले कामको हानी, मङ्सिर र पुषमा गृहारम्भ गर्नाले धनधान्यको वृद्धि, माघमा गृहारम्भ गर्नाले अग्निभय, फाल्गुनमा गृहारम्भ गर्नाले धनको प्राप्ति हुनेछ।

चैत्रे शोककरं गृहादिरचितं स्यान्माधवेSर्थप्रदं।
ज्येष्ठे मृत्युकरं शुचौ पशुहरं तद्वृद्धिदं श्रावणे।।
शून्यं भाद्रपदे त्विषे कलिकरं भृत्यक्षयं कार्तिके ।
धान्यं मार्गसहस्योर्दहनभीर्माघे श्रिय: फाल्गुने ।।

                                       (बृहद् होडाचक्रविवरणम्)

गृह प्रवेशमा शुभाशुभ महिना