धन्यबाद

हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएकोमा धन्यबाद, हामि चाडै नै सम्पर्क गर्नेछौ | यदि कुनै हतार भएको खण्डमा सम्पर्क सेक्सनमा प्राप्त अन्य कुनै माध्यमबाट सम्पर्क गनुहोला |

बिना कुनै हिचकिचावट कुनै पनि प्रश्न सोध्नुहोला, तपाइको सेवा नै हाम्रो उद्धेश्य हो |

प्राथी

मेरो ज्योतिष परिवार
काठमाडौँ नेपाल