विभिन्न कामना सिद्धिका लागि रुद्राभिषेक वा रुद्राष्टध्यायी(रुद्री) पाठको संख्या

विभिन्न कामना अनुसार रुद्राभिषेक सङ्ख्या

बालग्रहोपशान्त्यर्थमेकावृत्ति मुदीरयेत् । 
उपसर्गोपशान्त्यर्थं त्रिरावृत्ति पठेन्नरः ॥ 
ग्रहोपशान्त्यै कर्तव्या पञ्चावृत्तिर्वरानने । 
महाभये समुत्पन्ने सप्तावृत्तिमुदीरयेत् ॥ 
नवावृत्या भवेच्छान्ति वाजपेयफलं लभेत् । 
राजवश्ये विभूत्यै च रुद्रावृत्तिमुदीरयेत् ॥

अर्थ: बालारिष्ट शान्तिको लागि एक आवृत्ति वा एक पटक रुद्राष्टध्यायी (रुद्री) पाठ गर्नुपर्छ। यस्तै उपसर्ग वा रोगशान्तिको लागि तीन आवृत्ति पाठ, ग्रहशान्तिको लागि पाँच आवृत्ति पाठ, ठूलो भय भएमा सात आवृत्ति पाठ, शान्ति तथा वाजपेय यज्ञको फल प्राप्त गर्न नौं आवृत्ति पाठ, राज्यभय तथा कान्तिको लागि रुद्र आवृत्ति अर्थात् एघार आवृत्ति पाठ गर्नुपर्छ। 


रुद्रैस्त्रिभिः कामसिद्धि वैरिहानिश्च जायते । 
रुद्रैः पञ्चभिः शत्रुश्च तथा स्त्रीवश्यतामियात् ॥
रुद्रै सप्तभि संख्यास्याच्छ्रियमाप्नोति मानवः । 
नवरुद्रै: पुत्रपौत्र धनधान्य समन्वितः ॥  
राजभीति विनाशाय वैरस्योच्चाटनाय च । 
धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनाय ततः परम् ॥ 
अल्पमृत्यु विनाशाय तथारोग्य यशः श्रियैः । 
राजवृद्धि प्रदेयाय महारुद्रैक संख्यया ॥

अर्थ: कामना सिद्धि तथा शत्रू पराजयको लागि ३३ आवृत्ति पाठ, स्त्रीलाई वशमा ल्याउन तथा शत्रू नाशका लागि ५५ आवृत्ति पाठ, धन प्राप्तिको लागि ७७ आवृत्ति पाठ, पुत्रपौत्र तथा धनधान्य प्राप्तिको लागि ९९ आवृत्ति पाठ गर्नुपर्छ। राजभय निवारण, शत्रूको नाश, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको साधन, अल्पमृत्युको निवारण, आरोग्य, यश, श्रीको प्राप्ति, राज्यबाट सम्मान प्राप्तिको लागि एक महारुद्र अर्थात् १२१ आवृत्ति पाठ गर्नुपर्छ। 

 
त्रिभिश्चैव महारुद्रैरसाध्य साधनाय च । 
पञ्च भिश्च महारुद्रैः राज्यकामः मध्यते ॥ 
सप्तभिश्च महारुद्रैः सप्तलोकः प्रसाध्यते । 
नवभिश्च महारुद्रैर्पुनर्जन्म नविद्यते ॥ 
अतिरुद्रैक संख्येन देवत्वं प्राप्नुयान्नरः ।
 

अर्थ: असाध्यको साधनको लागि तीन रुद्र अर्थात् ३६३ आवृत्ति पाठ, राज्यको कल्याणको लागि पन्चरुद्र अर्थात् ६०५ आवृत्ति पाठ, सातै भुवनमा कीर्ति विस्तारको लागि सप्तरुद्र अर्थात् ८४७ आवृत्ति पाठ गर्नुपर्छ। नवरुद्र अर्थात् १०८९ आवृत्ति पाठ गर्नाले पुनर्जन्म हुँदैन। अतिरुद्र अर्थात् १४६४१ आवृत्ति पाठ गर्नाले मनुष्यले देवत्व प्राप्त गर्दछ। 

यसरी भगवान् आशुतोष शिवजीलाई रुद्राभिषेक गर्दा आफ्नो कामना अनुसार पाठ आवृत्ति गर्न वा गराउन सकिन्छ।

 • Mero Jyotish

धैरै पढिएको

 1. साप्ताहिक राशिफल २०८० वैशाख १० गतेदेखी १६ गते सम्म (Weekly horoscope Nepali of 23 to 29 April 2023)
 2. साप्ताहिक राशिफल २०८० वैशाख १७ गतेदेखी २३ गते सम्म (Weekly horoscope Nepali of 30 April to 6 May 2023)
 3. २०८० साल जेठ महिनाको मासिक राशिफल
 4. २०७९ को फागुन महिना तपाईंको राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् फागुन महिनाको मासिक राशिफल
 5. ग्रहगोचर अनुसार २०७९ को माघ महिना तपाईंको राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् माघ महिनाको मासिक राशिफल
 6. २०८० को भाद्र महिना तपाईंको राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् भदौं महिनाको मासिक राशिफल
 7. २०८० साल वैशाख महिनाको मासिक राशिफल
 8. २०८० साल श्रावण महिनाको मासिक राशिफल
 9. ग्रहगोचर अनुसार २०७९ को मङ्सिर महिना तपाईंको राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् मासिक राशिफल
 10. ग्रहगोचर अनुसार २०७९ को असोज महिना कुन राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् मासिक राशिफल
 • Mero Jyotish