कुन ग्रहका लागि कति मुखे रुद्राक्ष धारण गर्ने ?

ज्योतिष शास्त्रमा ग्रहको प्रतिकूल प्रभावबाट बच्नका लागि रुद्राक्ष धारण गर्दा राम्रो हुने उल्लेख छ। त्यसो भए कुन ग्रहका लागि कस्तो रुद्राक्ष धारण गर्ने त ? हामी यो बिषयमा यहाँ चर्चा गर्छौं।

सूर्य
सूर्यका लागि एकमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।

चन्द्रमा
चन्द्रमाका लागि दुईमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।

मंगल
मंगल ग्रहका लागि तीनमुखे एघारमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।

बुध
बुधका चारमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।

बृहस्पति
बृहस्पति ग्रहका लागि पाँचमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।

शुक्र
शुक्र ग्रहका लागि छमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।

शनि
शनि ग्रहका लागि सातमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।

राहु
राहु ग्रहका लागि आठमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।

केतु
केतु ग्रहका लागि नौमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।

के साच्चै रत्नले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ त ?