कुन ग्रहले कति वर्षमा भाग्योदय गराउँछ ? जान्नुहोस्।

हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा भाग्यमा धेरै मानिसले विश्वास गर्छन्। यदि मानिसले गरेको काम भएन भने मेरो भाग्यमा नै त्यो काम सफल हुने रहेनछ भन्ने गरेको सुनिन्छ। हाम्रो वैदिक ज्योतिषमा पनि मानिसले आफ्नो भाग्यमा जति लेखेको छ तेति नै प्राप्त गर्छ भनेर लेखिएको छ र ज्योतिष शास्त्रमा भाग्यको निर्धारण ग्रह र राशिको आधारमा सुक्ष्म विश्लेषणबाट गरिन्छ। आज हामी कुन ग्रहको बलियो प्रभावले कहिले भाग्योदय हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्दैछौ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सामान्य रुपमा जन्मकुण्डलीको नवौँ घर भाग्यसँग सम्बन्धित हुन्छ र त्यो घरसँग सम्बन्ध राख्ने ग्रह अनुसार त्यो व्यक्तिको भाग्योदय कहिले हुन्छ भनेर विचार गरिन्छ।

राशि अनुसार भाग्योदय कति बर्षमा हुन सक्छ ?

कुण्डलीमा सूर्य ग्रह बलवान् छ र नवौँ घर सँग पनि सम्बन्ध छ भने त्यो व्यक्तिको २२ वर्षमा भाग्योदय हुन सक्छ।

 

कुण्डलीमा चन्द्रमा ग्रह बलवान् छ र नवौँ घर सँग पनि सम्बन्ध छ भने त्यो व्यक्तिको २४ वर्षमा भाग्योदय हुन सक्छ।

 

कुण्डलीमा मङ्गल ग्रह बलवान् छ र मङ्गल ग्रहको नवौँ घर सँग पनि सम्बन्ध छ भने त्यो व्यक्तिको २८ वर्षमा भाग्योदय हुन सक्छ।

 

कुण्डलीमा बुध ग्रह बलवान् छ र नवौँ घर सँग पनि सम्बन्ध छ भने त्यो व्यक्तिको ३२ वर्षमा भाग्योदय हुन सक्छ।

 

कुण्डलीमा बृहस्पति ग्रह बलवान् छ र नवौँ घर सँग पनि सम्बन्ध छ भने त्यो व्यक्तिको १६ वर्षमा भाग्योदय हुन सक्छ।

 

कुण्डलीमा शुक्र ग्रह बलवान् छ र नवौँ घर सँग पनि सम्बन्ध छ भने त्यो व्यक्तिको २७ वर्षमा भाग्योदय हुन सक्छ।

 

कुण्डलीमा शनि  ग्रह बलवान् छ र नवौँ घर सँग पनि सम्बन्ध छ भने त्यो व्यक्तिको ३६ वर्षमा भाग्योदय हुन सक्छ।

 

कुण्डलीमा राहु-केतु ग्रह बलवान् छन् र नवौँ घर सँग पनि सम्बन्ध राख्छन् भने त्यो व्यक्तिको ४२ वर्षमा भाग्योदय हुन सक्छ।

 

नोट: कुण्डलीको ग्रहस्थिति र दशाले भाग्योदयको समयमा फरक पार्न सक्छ।