विवाहमा भकूट विचार

bhakoot

भकूट भन्नाले राशिको मिलान हो। विवाहको लागि गुण मिलान गर्दा जम्मा ३६ गुणमा भकूटको ७ गुण रहेको हुन्छ।

वर-वधु दुबैको जन्मराशि परस्परमा यदि छैठौँ-आठौँ भयो भने मुत्यु, नवौँ-पाँचौं भयो भने सन्तान हानि, दोश्रो-बाह्रौँ भयो भने निर्धनता हुन्छ। अन्य भएमा शुभ हुन्छ।

मृत्युषडष्टके ज्ञेयोऽपत्यहानिर्नवात्मजे।
द्विद्र्वादशे निर्धनत्वं द्वयोरन्यत्र सौख्यकृत्।।
                                               (मुहुर्त चिन्तामणी)

उदाहरणको लागि यदि केटाको राशि कन्या र केटीको राशि मेष छ भने मेष राशिबाट गणना गर्दा कन्या राशि छैटौँ पर्छ भने कन्या राशिबाट मेष राशि गणना गर्दा आठौँ पर्छ, त्यसैले कन्या राशि र मेष राशिको विवाह हुँदा भकूट दोष हुन्छ। त्यस्तै यदि धनु राशिको केटा र मेष राशिको केटी छ भने गणना गर्दा मेषबाट धनु नवौँ र धनुबाट मेष पाँचौँ पर्दछ, त्यसैले धनु राशि र मेष राशिको विवाह हुँदा भकूट दोष बन्दछ।  त्यस्तै यदि केटाको मेष राशि छ र केटीको मीन राशि छ भने गणना गर्दा मेषबाट मीन बाह्रौँ र मीनबाट मेष दोश्रो पर्दछ, त्यसैले मेष राशि र मीन राशिको विवाह गर्दा पनि भकूट दोष हुन्छ। यदि भकूट दोष रहेको छ भने महामृत्युन्जयको जप लगाउँदा दोष निवारण हुन्छ।

 • Mero Jyotish

धैरै पढिएको

 1. साप्ताहिक राशिफल २०८० वैशाख १० गतेदेखी १६ गते सम्म (Weekly horoscope Nepali of 23 to 29 April 2023)
 2. साप्ताहिक राशिफल २०८० वैशाख १७ गतेदेखी २३ गते सम्म (Weekly horoscope Nepali of 30 April to 6 May 2023)
 3. २०८० साल जेठ महिनाको मासिक राशिफल
 4. २०७९ को फागुन महिना तपाईंको राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् फागुन महिनाको मासिक राशिफल
 5. ग्रहगोचर अनुसार २०७९ को माघ महिना तपाईंको राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् माघ महिनाको मासिक राशिफल
 6. २०८० को भाद्र महिना तपाईंको राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् भदौं महिनाको मासिक राशिफल
 7. २०८० साल वैशाख महिनाको मासिक राशिफल
 8. २०८० साल श्रावण महिनाको मासिक राशिफल
 9. ग्रहगोचर अनुसार २०७९ को मङ्सिर महिना तपाईंको राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् मासिक राशिफल
 10. ग्रहगोचर अनुसार २०७९ को असोज महिना कुन राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् मासिक राशिफल
 • Mero Jyotish