विवाहको महिना विचार

माघ महिनामा विवाह गर्नाले कन्या धनवती, फाल्गुन महिनामा विवाह गर्नाले सौभाग्यवती, वैशाख र ज्येष्ठमा विवाह गर्नाले पतिको प्रिय हुन्छिन्।  असार महिनामा विवाह गर्नाले कन्या कुलमा वृद्धि गर्ने वाला हुन्छे।  नारद मुनिको मत अनुसार मङ्सिर महिनामा विवाह गर्नु पनि शुभ हुन्छ भने अन्य महिनामा विवाह गर्नु राम्रो मानिदैन।

माघे धनवती कन्या फाल्गुने सुभगा भवेत् ।
वैशाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युरत्यन्तवल्लभा ।।
आषाढे कुलवृद्धि: स्यादन्ये मासाश्च वर्जिता: ।
मार्गशीर्षमपीच्छन्ति विवाहे केSपि कोविदा: ।।
                                             ( शीघ्रबोध:)