बृहस्पति ग्रहको स्वरुप र बृहस्पतिसँग सम्बन्धित विषयहरु

बृहस्पति ग्रहको स्वरुप-

बृहस्पति ग्रहको वर्ण पहेंलो रहेको छ भने आखाँ केहि पिङ्गल र कपाल केहि घुंघरिएको हुन्छ। बृहस्पतिको छाती केहि उठेको र पुष्ट  छ भने शरीर ठुलो हुन्छ। बृहस्पति ग्रहले कफ प्रकृतिसँग सम्बन्ध राख्छ। बृहस्पति ग्रह श्रेष्ठ बुद्धिले युक्त हुन्छ र यसलाई देवताको गुरु मानिन्छ।  बृहस्पति ग्रहको बोली सिंह र शंखको ध्वनि समान गम्भीर आवाज हुन्छ भने यो धन प्रधान हुन्छ।

पीतद्युति: पिङ्गकचेक्षण: स्यात् पीतोन्नरोराश्च बृहच्छरीर:।
कफात्मक: श्रेष्ठमति: सुरेड्य: सिंहाब्जनादश्च वसुप्रधान:।।

 

बृहस्पति ग्रहसँग सम्बन्धित वा बृहस्पतिको कारक विषयहरु-

ज्ञान, सद्गुण, पुत्र, सचिव(मन्त्री), राम्रो आचरण, आचार्यत्व(अध्यापन), आचरण(चरित्र), महत्ता(श्रेष्टता), श्रुति(वेद), शास्त्र, स्मृति(मनुस्मृति इत्यादि) आदिको ज्ञान, सर्वोन्नति, सद्गति, देवता र ब्राह्मणमा भक्ति, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, तपस्या, श्रद्धा, कोषस्थल(खजाना), वैदुष्य(विद्वता), जितेन्द्रियता(इन्द्रियलाई जित्न सक्ने), पति सुख, सम्मान, दया आदि विषयको विचार बृहस्पति ग्रहबाट गर्न सकिन्छ।

ज्ञानं सद्गुणमात्मजं च सचिवं स्वाचारमाचार्यकं
                         महात्म्यं श्रुतिशास्त्रधीस्मृतिमतिं सर्वोन्नतिं सद्गतिम्।
देवब्राम्हणभक्तिमध्वरतप: श्रद्धाश्च कोशस्थलं
                         वैदुष्यं विजितेन्द्रियं धवसुखं सम्मानमीड्याद्दयाम्।।

 • Mero Jyotish

धैरै पढिएको

 1. साप्ताहिक राशिफल २०८० वैशाख १० गतेदेखी १६ गते सम्म (Weekly horoscope Nepali of 23 to 29 April 2023)
 2. साप्ताहिक राशिफल २०८० वैशाख १७ गतेदेखी २३ गते सम्म (Weekly horoscope Nepali of 30 April to 6 May 2023)
 3. २०८० साल जेठ महिनाको मासिक राशिफल
 4. २०७९ को फागुन महिना तपाईंको राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् फागुन महिनाको मासिक राशिफल
 5. ग्रहगोचर अनुसार २०७९ को माघ महिना तपाईंको राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् माघ महिनाको मासिक राशिफल
 6. २०८० को भाद्र महिना तपाईंको राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् भदौं महिनाको मासिक राशिफल
 7. २०८० साल वैशाख महिनाको मासिक राशिफल
 8. २०८० साल श्रावण महिनाको मासिक राशिफल
 9. ग्रहगोचर अनुसार २०७९ को मङ्सिर महिना तपाईंको राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् मासिक राशिफल
 10. ग्रहगोचर अनुसार २०७९ को असोज महिना कुन राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् मासिक राशिफल
 • Mero Jyotish