माङ्गलिक दोष कसरी बन्छ र कसरी भङ्ग हुन्छ वा यसको समाधान कसरी हुन्छ ?

लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
पत्नी हन्ति स्वभर्तारं भर्ता भार्यां विनाशयेत् ।।

अर्थात् लग्न कुण्डलीको १, ४, ७, ८, १२ भावमा मंगल ग्रह बसेको खण्डमा मांगलिक योग निर्माण हुने गर्दछ ।  यदि कुण्डलीमा मांगलिक योग लिएर जन्मिएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको त्यस्तै मांगलिक नै वर या बधु खोजेर विवाह गर्नुपर्दछ ।

ज्योतिष शास्त्र अनुसार केटा वा केटी कुनै १ जनाको मात्र मांगलिक योग छ र अर्को को मांगलिक योग छैन र २ जनाको विवाह भयो भने मांगलिक योग भएकोले मांगलिक योग नभएको जीवन साथीलाई पिर्छ भन्ने मान्यता छ ।

मांगलिक दोष भङ्ग हुने स्थितिहरु-
यामित्रे च यदा सौरिर्लग्ने वा हिबुके तथा ।
नवमे द्वादशे चैव भौम दोषो न विद्यते ।।

यदि जन्मकुण्डलीमा १, ४, ७, ९ र १२ औँ भावमा शनिश्चर बसेको भए मंगल दोष लाग्दैन।

न मंगली चन्द्रभृगुर्द्वितीये  न मंगली पश्यति यस्य जीव: ।
न मंगली केन्द्रगते च राहौ न मंगली मंगलराहुयोगे।।

  • चन्द्रमा र शुक्र कुण्डलीको दोश्रो भावमा भएमा,
  • बृहस्पतिले मंगल ग्रहलाई देखेमा,
  • राहु कुण्डलीमा १, ४, ७, १० भावमा बसेमा र
  • कुण्डलीमा मंगल तथा राहु एकै स्थानमा भएमा

यी माथि उल्लेख गरिएका कुराहरू कुण्डलीमा छन् भने मांगलिक दोष लाग्दैन र यस्तो अवस्थामा मांगलिक दोष भंग हुन्छ भन्ने ज्योतिष शास्त्रको मान्यता छ ।

त्यसैले कुण्डलीमा त मांगलिक योग परेको छ भनेर मंगल ग्रहको मात्र विचार गरेर चिन्ता लिनुपर्ने देखिँदैन । यसका यस्ता विभिन्न प्रकारका योगहरूले ती दोषहरूलाई भंग गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले मांगलिक योग छ भनेर चिन्ता गर्नु भन्दा पनि योग्य ज्योतिषीसंग कुण्डलीको विचार गर्नु नै राम्रो हुन्छ । यदि मांगलिक दोष भंग भएको छैन भने पनि यसको समाधानको लागि पुरुषहरूको अर्क विवाह र महिलाहरूको कुम्भ विवाहको विधानले मांगलिक शान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने धर्मशास्त्र र ज्योतिष शास्त्रको मान्यता छ ।